Mặt nạ chống bụi, mă t na phòng bu i silicon siêu mê m STRONG ST-AG

Mô tả ngắn

MĂT NẠ CHỐNG BỤI SIÊU MỊN ST-AG Mặt nạ chống bụi, măt na phòng bui silicon siêu mêm STRONG ST-AGX đươc sư dung rât tôt va hiêu qua trong...
Giá tốt nhất tại Shopee
79.500 ₫ 128.000 ₫
Đến nơi bán
Khuyến mãi -38% Tiết kiệm ngay 48.500 ₫

Giới thiệu Mặt nạ chống bụi, mă t na phòng bu i silicon siêu mê m STRONG ST-AG

MĂT NẠ CHỐNG BỤI SIÊU MỊN ST-AG

Mặt nạ chống bụi, măt na phòng bui silicon siêu mêm STRONG ST-AGX đươc sư dung rât tôt va hiêu qua trong môi trương nhiêu khoi bui như : t_điên m_đô_gô ng ng i_tương ...

Măt na chông bui này rât phu hơp cho anh em thơ môc, thơ đa, thơ sơn ba... Đam bao chông bui %, chất liệu silicon siêu mềm ko lo cân mui ,đau mui hay hơi nươc pha vao kinh.

Thiêt kê nho gon, đơn gian, hiêu qua,dê dang vê sinh,thay thê phin loc

Dây đeo co thêm quai nhưa đăng sau co tac dung ôm khit lây phân đâu,it bi xô lêch trong qua trinh lam viêc,lao đông

Dây chun chât liêu cao câp, it bi bai dan như dây chun thông thương,tăng tuôi tho cua san phâm. Măt na lam băng chât liêu silicon trong suôt,mêm mai dê vê sinh,dê dang ôm khit lây vung măt ma không gây cân hay nhưc mui..

Van 1 chiêu thiêt kê đơn gian,thông minh,kin khit Tâm loc bui dê dang thay thê va thao lăp

CHÚ Ý Mặt nạ chống bụi, măt na phòng bui silicon siêu mêm STRONG ST-AG: sản phẩm đúng như hình đại diện

.5 .0 .5

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu No Brand